fbpx
Havblikk logo
Frivillig - Retningslinjer

Følgende er retningslinjer for kontrakt mellom undertegnede frivillig og Havblikk.

MEDARBEIDER FORPLIKTER SEG TIL Å

HAVBLIKK FORPLIKTER SEG TIL Å

SANKSJONER OG OPPHØR AV AVTALEN

Dersom medarbeider ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt fakturere for festivalpass og administrasjonsgebyr. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

PERSONVERN

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte