Følgende er retningslinjer for kontrakt mellom undertegnede frivillig og Havblikk.

MEDARBEIDER FORPLIKTER SEG TIL Å

 • Følge fastsatt vaktplan og møte presist til arbeidsøkten

 • Følge norsk lov og Havblikks egne retningslinjer

 • Være edru i arbeidsøktene

 • Gi beskjed til gruppeleder ved frafall (sykemelding må leveres for at gyldig fravær skal bli registrert)

 • Ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør

 • Bruke tildelt arbeidstøy på jobb

 • Melde fra til nærmeste vakt/trivselsvakt dersom avvik observeres (f.eks. mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer mulige brann-/personskader)

 • Bidra til opprigg tidlig på fredagen, eller nedrigg etter siste konsert på lørdagen (alt ettersom hvilken dag ordinær vakt er)

HAVBLIKK FORPLIKTER SEG TIL Å

 • Legge til rette for gode arbeidsforhold

 • Gi medarbeider tilstrekkelig informasjon og opplæring for å kunne utføre tildelte arbeidsoppgaver

 • Gi medarbeider ett måltid

 • Gi medarbeider t-skjorte

SANKSJONER OG OPPHØR AV AVTALEN

Dersom medarbeider ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt fakturere for festivalpass og administrasjonsgebyr. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

PERSONVERN

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte

 • Personopplysningene vil bli brukt av frivilligteamet under behandling av søknad og til administrering under avvikling. Kontaktopplysninger blir formidlet til gruppeledere for avtale av arbeidstider, og kontakt under festivalen

 • Alle opplysninger blir anonymisert og brukt til intern rapportering/evaluering i etterkant av festivalen

 • Personopplysninger blir ikke delt med eksterne partnere

 • Innsyn i data gis den frivillige ved forespørsel og vil bli slettet etter to år med mindre den frivillige ønsker sletting av data på et tidligere punkt 

FRIVILLIG-REGISTRERINGEN ER NÅ STENGT