fbpx
Havblikk logo

Partnere

Møt den fantastiske gjengen som er med på å gjøre Havblikk’23 til virkelighet!

Biletter til festivalen finner du her!


E. Karstensen

E. Karstensen Fiskeoppdrett er Havblikk’23 sin hovedsponsor. Fiskeoppdrettet har sin base på øyen Fanøy, hvor også festivalen finner sted.


Batalden Ishus

Batalden Ishus er Havblikk sin tetteste samarbeidspartner og sponsor. Bygget driver ferieutleie på Fanøy, og fungerer som venue for Havblikk.


Sparebanken Sogn og Fjordane

Visjonen til SSF er å være en drivkraft for Sogn og Fjordane gjennom god rådgivning, tildeling av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest. Banken er også sponsor av noen av de største kulturarrangementene i fylket. Stikkord for SSF sitt bidrag er mangfold, trivsel og nyskaping.


Fjord1

Fjord1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport, og er det leiande ferjeselskapet i Noreg. Selskapet har også aktivitet knytt til hurtigbåt, catering og fjordbasert reiseliv. Fjord1 er eit innovativt selskap med store ambisjonar innan til dømes det grøne skiftet og ny teknologi. Målsetnaden er å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport. Hovudkontoret er i Florø, og det er om lag 1100 tilsette i selskapet.


Nlogic

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og vedlikehold av nettverks- og datasenterløsninger. Vi leverer til kunder som bygger og utvikler bredbåndsnett, telekom nettverk og datasenter, samt kunder med kritiske nettverk. nLogic leverer nettverksløsning til festivalen, og sørger for en sømløs teknisk gjennomføring.


Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er eid av 290.000 vestlendinger. Å være en sparebank betyr å deler av overskuddet, for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre.


Enivest

Elektroniske kommunikasjonsnett (fast- og mobilt breiband) og -tenester er grunnmuren i det digitaliserte samfunnet, og Enivest er ein del av den. Enivest leverer breiband basert på fiber til i overkant av 22.000 privatkundar og 2.000 bedriftslinjer. Over 80 prosent av privatkundane deres har aksess via fiber, andre har aksess gjennom alternativ teknologi. I tillegg til breiband leverer de tenester som TV- og strøymetenester frå Telia, telefoni- og WiFi-løysingar til både privat- og bedriftskundar.


ALLE SPONSORER